Castle

A fully automated approach to user account security
Registrera och ansök

At Castle, we're on a mission to protect online users against hackers. Our vision is to be the easiest and most developer friendly way of adding user account security processes your platform. Using our APIs, companies can track user interactions to figure out when accounts have been compromised as well as giving their users the ability to recover their accounts by eg. sending out an email notification or text message.

Tech stack

 • Aerospike

 • AWS

 • Python

 • Redis

 • Ruby

 • Scikit-Learn

 • Spark

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Centralt kontor

 • Delägarskap

 • Eget ansvar

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Friskvårdsbidrag

 • Mer än 25 dagars semester

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Möjlighet till att jobba utomlands

 • Ny teknik

 • Tjänstepension

Övriga förmåner

 • -Betalda konferanser och utbildningar -Regelbundna middagar och teamakitiviteter/frukustar -Möjlighet att åka både till San Francisco eller Krakow och jobba ett tag -SATS ligger rätt över gatan

Typ av företag Start-up Produktbolag
Antal anställda 20-49 anställda
Orter Malmö
Bransch AI & Machine learning Analys & Big data Säkerhet Webb

Öppna positioner hos Castle