Crude Tech

The new tech team.
Ansök direkt

We are compassionate IT-consultants with focus on building the new tech team!

Crude Tech was founded to bring together passionate people who dream of building the next generation of tech teams with diversity that strengthens companies. We have no CEO, CTO, (enter C-level letter combo) etc; decision-making is done by all who are affected, together. We hope that this makes for compassionate, responsible team-members who want to join our quest in building strong tech teams with a great culture and inclusive environment. The team where great tech thrives!

Tech stack

 • .NET

 • Android Studio

 • C#

 • Java

 • JavaScript

 • Node.js

 • React Native

 • React.js

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Bonusmodell

 • Delägarskap

 • Eget ansvar

 • Extra föräldrapenning

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Förtroendearbetstid

 • Frihet i arbetet

 • Friskvårdsbidrag

 • Hackathons

 • Hälsoförsäkring

 • Karriärmöjligheter

 • Koddagar

 • Konkurrenskraftig lön

 • Mer än 25 dagars semester

 • Ny teknik

 • Rörlig lön

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Stabil arbetssituation

 • Tjänstepension

 • Traineeprogram

 • Utökat stöd vid föräldraledighet

 • Utvecklingsmöjligheter

Övriga förmåner

 • Teamluncher

 • teamresor

 • eget ansvar

 • eget lönesättning

 • egen sättning av förmåner och roligheter

Typ av företag Konsultbolag
Antal anställda 0-9 anställda
Orter Stockholm
Bransch Finans & Försäkring

Öppna positioner hos Crude Tech