Data Edge AB

Vi arbetar för att ge individer och organisationer en edge genom att framgångsrikt kombinera affär, analys och data.
Ansök direkt

Med våra många års erfarenhet inom Data, Analys och Data-driven transformation från ledande konsult- och techbolag i Stockholm vet vi vad som behövs för att realisera affärsvärde genom data. Vår ambition är att vara det givna valet för organisationer som behöver brygga gapet mellan affär och teknik, från strategi till genomförande.

Tech stack

 • Airflow

 • Google Bigquery

 • Google Cloud Dataflow

 • Power BI

 • Python

 • Terraform

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Centralt kontor

 • Eget ansvar

 • Eget innovationslabb

 • Extra föräldrapenning

 • Friskvårdsbidrag

 • Hackathons

 • Hälsoförsäkring

 • Koddagar

 • Konkurrenskraftig lön

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Ny teknik

 • Rörlig lön

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Utökat stöd vid föräldraledighet

 • Utvecklingsmöjligheter

Typ av företag Konsultbolag
Antal anställda 0-9 anställda
Orter Stockholm
Bransch AI & Machine learning Analys & Big data Detaljhandel E-handel Finans & Försäkring Industri & Produktion

Öppna positioner hos Data Edge AB