JENSEN Education

Till JENSEN kommer du för att utveckla dina kunskaper och dig själv, oavsett ålder. Våra elever ska nå en mycket hög kunskapsnivå och en utvecklad förmåga att tänka själv - bildning är målet med studierna.
Ansök direkt

JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och långsiktiga ägare. JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten och bildning som mål” genomsyrar all verksamhet.

Vi har förtroendet att utbilda ca 10 000 studerande inom fem olika verksamhetsområden – förskola (start 2005), grundskola (start 2008), gymnasium (start 2003), vuxenutbildning (start 1996) och yrkeshögskola (start 1999). JENSEN education har knappt 900 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK.

JENSEN är, och har alltid varit, en politiskt och religiöst obunden organisation.

JENSENs utbildningskoncept "Träning för verkligheten" genomsyrar all verksamhet. Vi är en arbetsplats med stark företagskultur där ordning och reda, hälsoprofil, formell dresscode och mental träning står i centrum. Vi kan erbjuda en arbetsplats där vi arbetar för teamwork och medarbetare som trivs. På vår senaste medarbetarenkät rekommenderar hela 94% oss som arbetsplats, 4,7 av 5 medarbetare trivs med sina kollegor och 4,7 av 5 trivs med sin chef.

Tech stack

 • Apigee

 • Google Cloud Dataflow

 • Laravel

 • MySQL

 • Node.js

 • Typescript

Generella förmåner

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Centralt kontor

 • Eget ansvar

 • Erbjuder arbete inhouse

 • Extra föräldrapenning

 • Fast lön

 • Frihet i arbetet

 • Friskvårdsbidrag

 • Koddagar

 • Kollektivavtal

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Ny teknik

 • Stabil arbetssituation

 • Tillgång till dusch

 • Tjänstepension

 • Utvecklingsmöjligheter

Typ av företag Övrigt företag
Antal anställda 500-999 anställda
Orter Stockholm

Öppna positioner hos JENSEN Education