Recycla.se

Marknadsplatsen för allt inom återvinning
Registrera och ansök

Väl fungerande återvinning är en förutsättning för att våra samhällen skall kunna fungera, idag och i framtiden. Återvinningsbranschen är en av de sista gamla industrierna och står inför en nödvändig digitalisering och ett mer tjänstenära kundbemötande. Därför bygger vi nu marknadsplatsen för allt inom skrot, avfall & återvinning

Generella förmåner

  • Centralt kontor

  • Eget ansvar

  • Erbjuder arbete inhouse

  • Fast lön

  • Flexibla arbetstider

  • Förtroendearbetstid

  • Möjlighet att jobba hemifrån

  • Möjlighet till att jobba utomlands

  • Tillgång till dusch

  • Utvecklingsmöjligheter

Typ av företag Start-up
Antal anställda 0-9 anställda
Bransch Miljö & Utveckling Webb