Jobb för BI-utvecklare

Jobb för BI-utvecklare

Framtiden för BI-utvecklare ser ljus ut eftersom behovet av att förstå och dra nytta av data fortsätter att öka. Med ökande användning av AI och automatisering i beslutsfattande processer kommer behovet av BI-kompetenser att fortsätta att öka. BI-utvecklare kommer också att behöva ha en förståelse för molnbaserade lösningar och nya tekniker för att kunna anpassa sig till en föränderlig marknad.

Jobba som BI-utvecklare

En BI-utvecklare (Business Intelligence) är en specialist som är specialiserad på att designa och utveckla datahanteringslösningar för att förbättra företagsbeslutsfattandet. BI-utvecklare arbetar med att skapa och underhålla datalager och rapporter som sammanställer och visualiserar stora mängder data från olika källor. De arbetar också med att analysera data för att identifiera trender och mönster som kan användas för att förbättra affärsprocesser och strategiska beslut. För att vara en framgångsrik BI-utvecklare behöver man ha en stark förståelse för databasdesign, datamodellering, SQL, ETL-processer och BI-verktyg som Tableau eller Power BI. En god kommunikationsförmåga och förmågan att arbeta i team är också viktiga egenskaper.

Vilka arbetsuppgifter kan man förvänta sig när man jobbar som BI-utvecklare

En BI-utvecklare designar och utvecklar datahanteringslösningar för att förbättra företagsbeslutsfattandet. Arbetsuppgifter inkluderar att skapa datalager, utveckla rapporter, analysera data, identifiera trender och mönster, samt använda BI-verktyg som Tableau eller Power BI.

Vilka kompetenser krävs för att söka ett jobb som BI-utvecklare

För att vara en framgångsrik BI-utvecklare krävs en stark förståelse för databasdesign, datamodellering, SQL, ETL-processer och BI-verktyg som Tableau eller Power BI. Andra viktiga kompetenser inkluderar förmågan att analysera data, identifiera trender och mönster, samt goda kommunikations- och teamarbetsfärdigheter. Erfarenhet av programmeringsspråk som Python och R är också en fördel.

Några företag som söker BI-utvecklare
SeizeBit AB
Input-Consulting
Stratiteq
Nvrmind AB
Data Edge AB
SQL Service Nordic AB