Jobb för .NET-utvecklare

Plattformen .NET lanserades 2002 och består av verktyg, bibliotek och språk som används när du ska bygga program till Windows. Med .NET blev hela processen att skapa program betydligt mycket enklare än vad det hade varit tidigare. Innan .NET var du tvungen att använda WinAPI som både var svårt och komplicerat, dessutom krävdes det ca 10 gånger så mycket kod än vad .NET behöver.

Några företag som söker .NET
Webstep
Probisma
Living IT
Cardiolex Medical AB
Fore Development AB
Netsolution
Vanligaste kompetenserna
  • C#

  • .NET

  • F#

  • Azure