Om Probisma

Typ av företag Produktbolag Konsultbolag
Antal anställda 10-19 anställda
Bransch AI & Machine learning Detaljhandel E-handel Finans & Försäkring Internet of Things Media & Underhållning Musik Spel & E-sport Sport Telecom Webb

The best place to be

Probisma is a home for IT-consultants that value freedom and having a sound balance in life. Our business model is designed to enable flexibility and it's adapted to the needs of our employees.

In Probisma we are a mix of talented people, both up-coming stars and more experienced developers and agile experts.
We believe in cross-expertise and functional teams as a method to continuously move forward, exploring new techniques with curiosity.
. Our team of developers is built with skilled specialists in .Net, Java, Javascript and Node.js covering backend, frontend or fullstack.

Tech stack

 • .NET

 • Java

 • JavaScript

 • Node.js

 • Python

 • React.js

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Bonusmodell

 • Centralt kontor

 • Eget ansvar

 • Erbjuder arbete inhouse

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Förtroendearbetstid

 • Fri semester

 • Frihet i arbetet

 • Friskvårdsbidrag

 • Hälsoförsäkring

 • Karriärmöjligheter

 • Konkurrenskraftig lön

 • Mer än 25 dagars semester

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Ny teknik

 • Rörlig lön

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Stabil arbetssituation

 • Tandvårdförsäkring

 • Tillämpar parprogrammering

 • Tjänstepension

 • Utökat stöd vid föräldraledighet

 • Utvecklingsmöjligheter

Demando Demando