Backend

Bayou AB - Malmö
Registrera och ansök

Vi söker dig som kan

 • Back-end (Mer än 5 år erfarenhet)
 • Javascript (Mer än 5 år erfarenhet)
 • Node.js (Mer än 5 år erfarenhet)

Om rollen

Vi är ett mindre bolag som idag har 6 frontendutvecklare, men behöver komplettera med backend.
Vår produkt är Förskoleappen TYRA, och som är byggd native för iOS resp Android, med ett webbgränssnitt skrivet i Typescript.
Din roll blir att leda den tekniska utvecklingen och säkerställa bra kod, fungerande backendlösning och tillsammans med produktansvarig ta fram tekniska lösningar på nya funktioner. Vi står även i begrepp att flytta från nuvarande servermiljö hos Elastx till AWS.

Om Bayou AB

Typ av företag Start-up Produktbolag
Antal anställda 10-19 anställda
Bransch Edtech

TYRA den kompletta förskoleappen

TYRA är en tjänst för att kommunicera mellan förskolan/fritids och hemmen. Även ett administrativt verktyg för personalen för att hantera dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetsplatsen präglas av en ambitiös men också familjär och inkluderande kultur. För rätt person innebär detta att du får en unik chans att tillsammans med oss bygga vidare framgångar både nationellt och internationellt då vi även lanserat i Norge och Spanien.
Din roll som CTO är att leda ett team av 4 utvecklare, som jobbar native i iOS respektive Android samt ansvara för en stabil backendlösning.
Du kommer vara kvalitetsansvarig och planera dels säkerställa en stabil kod och fungerande och säker databasstruktur, men även jobba tillsammans med produktansvarig med fortsatt utveckling av plattformen, både app och delvis på webb.
Dvs både leda, planera, och utveckla vilket gör att vi söker dig med ett driv att få vara delaktig och kreativ.

Tech stack

 • JavaScript

 • Kotlin

 • MongoDB

 • Node.js

 • Parse-Server

 • Swift

 • Typescript

Generella förmåner

 • Eget ansvar

 • Erbjuder arbete inhouse

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Frihet i arbetet

 • Ny teknik

 • Stabil arbetssituation

Demando Demando