Backend-utvecklare

Probisma - Stockholm
Registrera och ansök

Vi söker dig som kan

  • Back-end (Mer än 2 år erfarenhet)

Om Probisma

Typ av företag Konsultbolag
Antal anställda 10-19 anställda
Bransch AI & Machine learning Detaljhandel E-handel Finans & Försäkring Internet of Things Media & Underhållning Musik Spel & E-sport Sport Telecom Webb

The best place to be

Probisma is a home for IT-consultants that value freedom and having a sound balance in life. Our business model is designed to enable flexibility and it's adapted to the needs of our employees.

In Probisma we are a mix of talented people, both up-coming stars and more experienced developers and agile experts.
We believe in cross-expertise and functional teams as a method to continuously move forward, exploring new techniques with curiosity.
. Our team of developers is built with skilled specialists in .Net, Java, Javascript and Node.js covering backend, frontend or fullstack.

Tech stack

  • .NET

  • Java

  • JavaScript

  • Node.js

  • Python

  • React.js

Generella förmåner

  • Avsatt tid för vidareutbildning

  • Balans mellan fritid och arbete

  • Bonusmodell

  • Centralt kontor

  • Eget ansvar

  • Erbjuder arbete inhouse

  • Fast lön

  • Flexibla arbetstider

  • Förtroendearbetstid

  • Fri semester

  • Frihet i arbetet

  • Friskvårdsbidrag

  • Hälsoförsäkring

  • Karriärmöjligheter

  • Konkurrenskraftig lön

  • Mer än 25 dagars semester

  • Möjlighet att jobba hemifrån

  • Ny teknik

  • Rörlig lön

  • Sjukvårdsförsäkring

  • Stabil arbetssituation

  • Tandvårdförsäkring

  • Tillämpar parprogrammering

  • Tjänstepension

  • Utökat stöd vid föräldraledighet

  • Utvecklingsmöjligheter

Demando Demando