.NET developer with focus on backend

TrueSec - Stockholm
Registrera och ansök

Vi söker dig som kan

 • Back-end (Mer än 3 år erfarenhet)
 • Full-stack (Mer än 3 år erfarenhet)
 • C# (Mer än 3 år erfarenhet)

Om rollen

As a .NET developer at Truesec, you will be part of a unique group of security specialists. We offer great opportunities to develop but also encourage own initiatives. If you have solid knowledge and experience in the field of security as well as a strong driving force and willingness to continue to develop, this is the place to be!

Technical Skills

Long-term experience as a developer in .NET / C#
High interest in quality, performance and availability requirements
High interest in IT security (and want to learn even more)
Work with Kanban or equivalent
University degree, university education in computer science, computer science or equivalent
Legal and unpunished, we work with SUA-rated assignments and perform regular checks on our staff
Main task

Have a decisive role in our continued expansion in secure development and regional in Malmö, Stockholm or Karlskrona.

Other merits

Applications in crypto / security
.NET Framework / .NET Core
ASP.NET MVC
JavaScript / React
Microsoft Azure
Docker
Microservices architecture

Om TrueSec

Typ av företag Konsultbolag
Antal anställda 50-99 anställda
Bransch Säkerhet

Truesec är synonymt med världsledande kompetens inom cybersäkerhet, Infrastruktur och säker utveckling

Truesec är synonymt med världsledande kompetens inom cybersäkerhet, Infrastruktur och säker utveckling. Vi har sedan 2005 byggt ett team bestående av de främsta experterna inom respektive område. Truesec har sedan bolaget startade innehaft en nyckelposition på den svenska marknaden. Med tiden har vi även skapat ett starkt rykte internationellt och idag har Truesec uppdrag över hela världen.

Vi ökar våra kunders motståndskraft mot cyberangrepp genom att fokusera på både det förebyggande arbetet och det reaktiva – när det oönskade sker. Vi förbereder kunderna att stå redo, tekniskt och organisatoriskt, i alla delar av verksamheten.

Vi arbetar med de flesta stora incidenter i Sverige, både de som står att läsa om och de som aldrig kommer upp till ytan. Det som särskiljer oss är att vi gör det som andra bara pratar om. Vi har en pragmatisk och balanserad syn på cybersäkerhet som leder till faktisk motståndskraft.

Generella förmåner

 • Centralt kontor

 • Eget ansvar

 • Fast lön

 • Friskvårdsbidrag

 • Karriärmöjligheter

 • Ny teknik

 • Tjänstepension

 • Utvecklingsmöjligheter

Demando Demando