Projektledare

Input-Consulting - Stockholm
Registrera och ansök

Vi söker dig som kan

 • Projektledare (Mer än 5 år erfarenhet)

Om Input-Consulting

Typ av företag Konsultbolag
Antal anställda 20-49 anställda
Bransch AI & Machine learning Analys & Big data Detaljhandel E-handel Enterprise infrastructure & Application Fastigheter & Konstruktion Finans & Försäkring Fordon & Transport Gambling HR Internet of Things Livsmedel Marknadsföring & PR Media & Underhållning Musik Säkerhet Spel & E-sport Sport Telecom Välgörenhet Vård & Hälsa Webb

Input kan mer och vill mer! Input gör skillnad!

Input Consulting grundades 1997 av ett fåtal kollegor som tyckte att konsultmarknaden under dåtidens internetyra allt mer kom att fokusera på flotta hemsidor istället för att se kundernas stora reella behov, IT-system som säkrade kundernas kärnverksamhet.
Tillsammans med riktigt duktiga konsulter skapades ett konsultbolag som snabbt kunde sätta sig in i och vidareutveckla kundernas verksamhet med innovativa IT-lösningar. Konsulter som hade förmågan att utveckla stabila lösningar som ledde till verksamhetsnytta från första dagen. Konsulter som ville arbeta nära kunderna och som ville bidra med mervärde genom att erbjuda sin specialistkompetens för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Konsulter som helt enkelt ville göra skillnad. Den känslan präglar än idag vad Input representerar och merparten av grundarna är fortfarande högst verksamma i bolaget.

KULTUR OCH VÄRDERINGAR
Till det yttre liknar vi kanske många andra konsultbolag. Det är först när du kommer på "insidan" som skillnaden blir tydlig och som gör oss unika.
Vår kultur grundar sig i några enkla värderingar som för oss på Input är självklara. Dessa värderingar präglar vår vardag och är något som också visar sig väldigt tydligt i det arbete som vi gör ute hos våra kunder. På Input delar alla medarbetare samma vision och värderingar vilket resulterar i Inputkulturen.

VISION
Inputs vision är att vara det ledande IT-bolaget inom Stockholmsregionen. För att vara ledande, behöver man inte vara störst, däremot måste man vara bäst. Genom lyhördhet för kundernas behov och spetskompetens inom såväl branscher som ny teknik och effektiva metoder; stöttar, vägleder och genomför Input projekt som genererar ett mervärde för kunderna och ökar deras konkurrenskraft.
Input är en attraktiv arbetsplats med en företagskultur som stimulerar till kontinuerlig kompetensutveckling och som tillför ett bestående mervärde och nytta för kunderna. Input lockar till sig de bästa konsulterna i branschen, vilket gör Input till en vägvisare för såväl kunder som konkurrenter.

Input kan mer och vill mer! Input gör skillnad!

Tech stack

 • .NET

 • Angular

 • AWS

 • Azure

 • Bitbucket

 • C#

 • C++

 • Continuous

 • Django

 • Docker

 • Git

 • Grafana

 • Hibernate

 • Html To Wordpress

 • HTML5

 • Jasmine

 • Java

 • JavaScript

 • Jenkins

 • JIRA

 • jQuery

 • Kafka

 • Kibana

 • Kubernetes

 • Linux

 • Microservices

 • Node.js

 • PostgreSQL

 • React.js

 • Redux

 • Spring

 • Spring-Boot

 • Teamcity

 • Typescript

Generella förmåner

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Bil

 • Centralt kontor

 • Delägarskap

 • Eget ansvar

 • Flexibla arbetstider

 • Friskvårdsbidrag

 • Karriärmöjligheter

 • Mer än 25 dagars semester

 • Ny teknik

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Tjänstepension

 • Utvecklingsmöjligheter

Demando Demando