Lediga jobb för Produktägare

Lediga jobb för Produktägare

Produktägarens roll förväntas fortsätta att vara viktig i framtiden då företag strävar efter att skapa mer kundorienterade produkter och tjänster. Produktägare behöver ha en bred förståelse för marknaden, teknik och kundbehov och kunna samarbeta med flera avdelningar. Teknologiska framsteg som AI kan också bidra till att förbättra produktägares arbetsprocesser.

Jobba som Produktägare

En Produktägare är en viktig roll inom produktutveckling och ansvarar för att definiera och prioritera produktfunktioner och funktionalitet baserat på kundbehov och företagets mål. Produktägaren arbetar tätt tillsammans med utvecklings- och designteam för att se till att produkten uppfyller kundernas krav och att den är konkurrenskraftig på marknaden. Rollen kräver starka ledaregenskaper, strategiskt tänkande, kundfokus och en förmåga att kommunicera klart och effektivt med både interna och externa intressenter. Produktägaren är också ansvarig för att följa produktutvecklingsprocessen och hantera produktbackloggen för att säkerställa en smidig och effektiv utveckling av produkten.

Vilka arbetsuppgifter kan man förvänta sig när man jobbar som Produktägare

Som Produktägare är huvudsakliga arbetsuppgifter att definiera och prioritera produktfunktioner baserat på kundbehov och företagets mål, arbeta tätt med utvecklings- och designteam, hantera produktbackloggen och följa produktutvecklingsprocessen för att säkerställa en smidig och effektiv utveckling av produkten. Rollen kräver också ledaregenskaper, strategiskt tänkande och en förmåga att kommunicera klart och effektivt med både interna och externa intressenter.

Vilka kompetenser krävs för att söka ett jobb som Produktägare

För att vara en framgångsrik Produktägare krävs det en kombination av teknisk och affärsmässig kompetens. Det är viktigt att ha en förståelse för produktutvecklingsprocessen och agila utvecklingsmetoder, samt en förmåga att analysera marknads- och kunddata för att identifiera möjligheter och behov. Rollen kräver också ledarskap och kommunikationsförmåga för att hantera tvärfunktionella team och samarbeta med intressenter på olika nivåer. Andra viktiga kompetenser inkluderar problemlösning, prioritering och projektledning.

  • 1
Några företag som söker Produktägare
helicon technologies AB
Kumpan
Teachiq AB
Zington AB
Sigma Industry Development
DidUp AB