Jobb för Python-utvecklare

Python är språket på allas läppar. Enligt mätningar från Stack Overflow är Python det absolut snabbast växande språket just nu - tunga affärstidningen Forbes noterade en ökning med hela 456% under det senaste året. Giganter som Google, Instagram, Spotify är bara några få exempel på företag som använder Python i sina program och tjänster.

Några företag som söker Python
Xhail AB
Zoundio
Precis Digital
Softronic AB
Columbia Road
Birds Relations
Vanligaste kompetenserna
  • Python