Demandos rekryteringsrapport visar att tech-rekrytering kan gå snabbt

Ladda ner

"Sourcingtiden kortas ner från 10-15 veckor till 1-4 veckor"

Genom att skapa transparens och ömsesidighet mellan kandidat och arbetsgivare i rekryteringsprocessen gör Demando techrekrytering tio gånger effektivare. Nu släpper Demando sin rekryteringsrapport där du kan läsa om detta och mycket mer kring dagens techarbetsmarknad.