Hur mycket sourcing-tid kan du spara?

Alla vet att sourca tech-kompetens kan vara svårt och tidsödande. Vi vill bevisa motsatsen.
Genom vår sourcing-kalkylator kan du räkna ut hur mycket tid du sparar genom att använda Demando.

1. Antal kontakter

Hur många kandidater kan du hitta och kontakta under en timmes sourcing?

per timme

2. Intressefrekvens

Hur ofta ger kandidaterna du kontaktade positiv respons?

%

3. Anställningsgrad

När du väl har pratat med en kandidat, hur stor andel blir då anställda?

%

Ni sparar
0 timmar
per rekrytering

Att genomföra en rekrytering tar er idag timmar. Genom Demando kommer det istället ta timmar.