Vad är High availability?

Av: Maria Nilsson

High availability är en teknik som används för att säkerställa att en tjänst eller ett system är tillgängligt när det behövs. Det innebär att tjänsten eller systemet kommer att vara tillgängligt trots fel eller störningar. Det finns olika sätt att uppnå hög tillgänglighet, men det vanligaste är att använda redundans. Redundans innebär att flera kopior av tjänsten eller systemet finns, så att en kopia kan ta över om en annan kopia inte fungerar. Det finns olika grader av redundans, och olika sätt att uppnå hög tillgänglighet. För att uppnå hög tillgänglighet krävs ofta höga investeringar i teknik och utrustning. Det är dock viktigt att komma ihåg att hög tillgänglighet inte alltid är nödvändigt eller lönsamt. Det är viktigt att bedöma behovet av hög tillgänglighet för varje enskilt system eller tjänst. Det finns olika sätt att mäta tillgänglighet. En vanlig mätmetod är uptime, som är den tid som tjänsten eller systemet är tillgängligt. Uptime kan mätas i procent, och målet för hög tillgänglighet är ofta att uppnå en uptime på 99,999%. Det finns också andra mätmetoder, som t.ex. response time och error rate. Det finns olika verktyg och tekniker som kan användas för att uppnå hög tillgänglighet. Några exempel är failover, load balancing, clustering och replication. Failover innebär att en backupkopia av tjänsten eller systemet aktiveras när den primära tjänsten eller systemet inte fungerar. Det finns olika sätt att uppnå failover, t.ex. genom att använda redundanta komponenter eller genom att replikera tjänsten eller systemet. Load balancing innebär att belastningen fördelas jämnt mellan flera tjänster eller system. Det finns olika sätt att uppnå load balancing, t.ex. genom att använda en load balancer eller genom att replikera tjänsten eller systemet. Clustering innebär att flera tjänster eller system körs på olika maskiner, och att de samarbetar för att uppnå hög tillgänglighet. Det finns olika sätt att uppnå clustering, t.ex. genom att använda redundanta komponenter eller genom att replikera tjänsten eller systemet. Replication innebär att tjänsten eller systemet kopieras till flera olika maskiner. Det finns olika sätt att uppnå replication, t.ex. genom att använda redundanta komponenter eller genom att replikera tjänsten eller systemet. Det finns olika fördelar och nackdelar med hög tillgänglighet. Fördelarna är att tjänsten eller systemet är alltid tillgängligt när det behövs, och att det är mindre sannolikt att det kommer att bli nere på grund av fel eller störningar. Nackdelarna är att det krävs höga investeringar i teknik och utrustning, och att det är svårt att uppnå hög tillgänglighet för alla tjänster och system. Det finns olika alternativ för hög tillgänglighet, och det är viktigt att välja det alternativ som passar bäst för varje enskilt system eller tjänst.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.