Vad är REST?

Av: Maria Nilsson

REST (Representational State Transfer) är en arkitekturstil för system på internet. REST-principerna går ut på att använda befintliga protokoll och standards, såsom HTTP, URI och XML, för att bygga ett robust och skalbart system. REST används ofta för att bygga webbtjänster, eftersom det är ett enkelt och flexibelt sätt att tillgå och återanvända data. En av fördelarna med REST är att det är ett lättlärt och intuitivt sätt att bygga system. Det finns inga komplicerade regler eller konventioner att följa, utan man kan enkelt skapa en REST-tjänst genom att använda befintliga protokoll och standards. Det finns dock några allmänna principer som bör följas för att skapa en REST-tjänst: -En REST-tjänst ska vara stateless, det vill säga att varje request ska kunna behandlas oberoende av tidigare requests. -En REST-tjänst ska vara cachebar, det vill säga att det ska gå att cacha responses från tjänsten för att förbättra prestandan. -En REST-tjänst ska vara skalbar, det vill säga att det ska gå att enkelt lägga till nya funktioner och resurser utan att påverka befintliga tjänster. -En REST-tjänst ska vara öppen, det vill säga att det ska gå att enkelt ansluta nya system och klienter till tjänsten.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.