Edvent AB

Digitaliserar integrationsprocess för nyanlända
Ansök direkt

Edvent utvecklar ett heltäckande system som följer med nyanlända genom hela deras integrationsprocess. Systemet ska samla och underlätta integrationsarbetet kommunalt och privat genom att följa upp och kompetensutveckla nyanlända samt automatisera administrativa uppgifter och processer hos handläggare, coacher och lärare.

Dagens integrationsarbete är långt ifrån anpassat till verkligheten. Sverige och många andra länder i Europa har tyvärr inte hunnit anpassa sig efter den stora vågen av nyanlända under de senaste åren. Det leder dessvärre till att integrationsarbetet blir oerhört krångligt, kostsamt och ineffektivt.

Detta leder oss till lösningen på det stora problemet. Vi håller på att utveckla ett system som samlar hela integrationsarbetet under samma tak. Det vill säga SFI, samhällsorientering och stöd för vidare sysselsättning i Sverige. Systemet kommer att vara anpassat och fyllt av funktioner för deltagare befinnande i ett digitalt utanförskap eller analfabetism. Vårt arbete kommer resultera i att nyanlända har en och samma aktör att vända sig till gällande deras nya liv i Sverige. Kommuner, myndigheter och privata företag får ett verktyg som effektiviserar och automatiserar flera delar av deras dagliga arbetsprocesserna och administrativa uppgifter. Systemet automatiserar även den krångliga uppföljningen och dokumenteringen av nyanländas etablering.

Motivationen till vår satsning kom efter vår kartläggning av integrationsarbetet. Som då nyblivna gymnasiestudenter vart vi oerhört besvikna över hur vårt land hanterar resurser ineffektivt kopplat till integrationsarbetet. Vi såg även att integrationsarbetet sköttes mer eller mindre på samma sätt över hela landet och vi ansåg att vi kunde enkelt skapa ett system som täcker alla delar av integrationsarbetet nationellt.

Tech stack

 • C#

 • Java

 • Python

Generella förmåner

 • Delägarskap

 • Eget ansvar

 • Flexibla arbetstider

 • Förtroendearbetstid

 • Frihet i arbetet

 • Karriärmöjligheter

 • Koddagar

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Utvecklingsmöjligheter

Övriga förmåner

 • Guldvärda kollegor

Typ av företag Start-up Produktbolag
Antal anställda 0-9 anställda
Orter Stockholm
Bransch Edtech

Öppna positioner hos Edvent AB