Irori

Making system integration easy
Ansök direkt

Irori lanserades för att skapa världens bästa integrationsteam och använda vår samlade insikt för att utveckla ledande integrationsprodukter. Baserat på vår erfarenhet av finans- och handelstillämpningar utvecklar vi infrastrukturkomponenter för Kafka samt finansiella compliancetjänster för rapportering och bedrägerikontroll. Människor kommer först och förtroendefulla relationer är vår största tillgång.

Irori är ett specialistbolag inom systemintegration. Vi jobbar med banker, retailers, telekomoperatörer och större myndigheter för att hantera affärskritisk integration. Vi fokuserar på Eventdriven Arkitektur, Container-orkestrering, Identitetshantering, API-management och Processautomation. Verksamhetsmässigt är vår specialitet arkitektur, utveckling och infrastruktur för betalningar och lån.

Tech stack

 • .NET

 • .NET Core

 • AWS

 • Azure

 • Google Cloud Platform

 • Google Kubernetes Engine

 • Grafana

 • Java

 • JavaScript

 • Jenkins

 • Kafka

 • Kubernetes

 • New Relic

 • Prometheus

 • React.js

 • Spring-Boot

 • Terraform

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Centralt kontor

 • Delägarskap

 • Eget ansvar

 • Eget innovationslabb

 • Extra föräldrapenning

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Förtroendearbetstid

 • Friskvårdsbidrag

 • Hackathons

 • Karriärmöjligheter

 • Koddagar

 • Konkurrenskraftig lön

 • Mer än 25 dagars semester

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Ny teknik

 • Sjukvårdsförsäkring

 • Stabil arbetssituation

 • Tillämpar parprogrammering

 • Tjänstepension

 • Utökat stöd vid föräldraledighet

 • Utvecklingsmöjligheter

Övriga förmåner

 • Vi har schemalagd kompetensutveckling två halvdagar i månaden där vi jobbar tillsammans i mindre grupper. Kompetensutveckling bedrivs i vår sandbox som är uppsatt i GCP.

Typ av företag Start-up Produktbolag Konsultbolag
Antal anställda 20-49 anställda
Orter Stockholm
Bransch Detaljhandel E-handel Finans & Försäkring Vård & Hälsa

Öppna positioner hos Irori