Vox tech consulting

We honor innovation, motivation and efficiency
Ansök direkt

We Fully Deploy Operational Teams Of Management And Software Developers. Regardless Of The platform, Language Technology, Or Project Size
We care about our and the clients culture.
Are happy to assist and coach you in your career.

Tech stack

 • .NET

 • AWS

 • C#

 • Docker

 • Google Analytics

 • Google Cloud Dataflow

 • Java

 • JavaScript

 • Jenkins

Generella förmåner

 • Avsatt tid för vidareutbildning

 • Balans mellan fritid och arbete

 • Bonusmodell

 • Eget ansvar

 • Fast lön

 • Flexibla arbetstider

 • Förtroendearbetstid

 • Frihet i arbetet

 • Friskvårdsbidrag

 • Hackathons

 • Hälsoförsäkring

 • Karriärmöjligheter

 • Koddagar

 • Kollektivavtal

 • Konkurrenskraftig lön

 • Möjlighet att jobba hemifrån

 • Möjlighet till att jobba utomlands

 • Ny teknik

 • Rörlig lön

 • Stabil arbetssituation

 • Tjänstepension

 • Utvecklingsmöjligheter

Övriga förmåner

 • Team dinners and after work Bonus on preformance coaching and advise from in house product owners

 • development manager Backing from a global IT company Flexible remote work

Typ av företag Start-up Konsultbolag
Antal anställda 10-19 anställda
Orter Göteborg
Bransch AI & ML Analys & Data Detaljhandel E-handel Fastigheter & Konstruktion Finans & Försäkring Fordon & Transport Hårdvara Internet of Things Life science Livsmedel Media & Underhållning Miljö & Utveckling Spel & E-sport Sport Webb

Öppna positioner hos Vox tech consulting