Vad är JDBC?

Av: Maria Nilsson

JDBC (Java Database Connectivity) är ett Java-API (Application Programming Interface) som definierar en standard för kommunikation mellan en Java-applikation och en databas. JDBC gör det möjligt för Java-programmerare att skapa databasdrivna applikationer. JDBC-drivrutiner finns för de flesta databaser, både kommersiella och gratis. JDBC-standarden definierar hur en applikation kan göra följande: • Skapa en anslutning till en databas • Skicka SQL-kommandon till databasen • Processa resultaten av SQL-kommandon JDBC ger Java-programmerare ett enhetligt sätt att hantera olika databaser. Programmerare behöver bara lära sig JDBC-API:et och inte de olika databasernas egna API:er. Detta gör det möjligt för programmerare att byta databas utan att behöva ändra mycket kod. JDBC-drivrutiner finns för de flesta databaser, både kommersiella och gratis. De flesta databaser har en JDBC-drivrutin som är skriven i Java. Detta gör det möjligt för JDBC-drivrutinerna att användas på olika plattformar. Det finns två olika typer av JDBC-drivrutiner: • JDBC-ODBC-drivrutiner • Natives JDBC-drivrutiner JDBC-ODBC-drivrutiner använder ODBC (Open Database Connectivity) för att kommunicera med databaser. ODBC är en standard för att kommunicera med databaser. JDBC-ODBC-drivrutiner finns för de flesta databaser. Natives JDBC-drivrutiner använder databasens egna API för att kommunicera med databasen. Detta gör att de är snabbare än JDBC-ODBC-drivrutinerna. Natives JDBC-drivrutiner finns för de flesta kommersiella databaser.

Jobb: Se lediga jobb som kräver JDBC kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.