Vad är Market Analysis?

Av: Maria Nilsson

Marknadsanalys är en process för att samla in, analysera och tolka information om en viss marknad. Syftet med en marknadsanalys är att hjälpa företag att fatta bättre beslut om hur de ska nå sina mål på en given marknad. En marknadsanalys innefattar vanligtvis en undersökning av marknadens storlek och tillväxt, konkurrenslandskapet, konsumenternas beteenden och trender, samt de olika kanaler som finns tillgängliga för att nå marknaden. Genom en marknadsanalys kan företag också identifiera möjliga risker och utmaningar som kan uppstå när man verkar på en given marknad. En marknadsanalys är ett viktigt verktyg för företag som vill etablera sig på en ny marknad eller expandera sin verksamhet på en befintlig marknad. Genom en marknadsanalys kan företaget få en bättre förståelse för marknaden och dess olika aspekter, och på så sätt kan företaget planera sina strategier på ett mer effektivt sätt. Det finns olika typer av marknadsanalyser, och vilken typ av analys som används beror på företagets mål och behov. En vanlig typ av marknadsanalys är en kvantitativ analys, som innefattar en undersökning av siffror och statistik. En kvalitativ analys, å andra sidan, innefattar en djupare undersökning av konsumenternas beteenden och attityder. Andra typer av marknadsanalyser inkluderar en SWOT-analys, en PEST-analys och en konkurrensanalys. En marknadsanalys är ett viktigt verktyg för företag som vill lyckas på en given marknad. Genom en marknadsanalys kan företaget få en bättre förståelse för marknaden, konkurrensen, konsumenterna och de olika kanalerna som finns tillgängliga. På så sätt kan företaget planera sina strategier på ett mer effektivt sätt och undvika potentiella risker och utmaningar.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.