Vad är Requirements Gathering?

Av: Maria Nilsson

Inom ramen för kompetensen kravinsamling finns det olika aktiviteter som syftar till att inhämta, analysera och dokumentera krav från olika intressenter. Kravinsamlingen är en viktig del i systemutvecklingsprocessen eftersom den påverkar hur systemet kommer att se ut och fungera. Kravinsamlingen är också en viktig del av verksamhetsutvecklingsprocessen eftersom den påverkar hur verksamheten kommer att fungera i framtiden. Det finns olika metoder och tekniker som används för att inhämta krav. En vanlig metod är intervjuer, där man ställer frågor till olika intressenter för att få reda på deras krav. Man kan också använda olika verktyg för att hjälpa till att samla in krav, till exempel kravspecifikationsmallar och kravanalysverktyg. En viktig del av kravinsamlingen är att analysera och dokumentera kraven. Detta görs för att säkerställa att alla krav är uppfyllda och för att skapa en grund för systemutvecklingen. Kravanalysen innebär också att man identifierar och hanterar eventuella konflikter mellan olika krav. Det finns olika typer av krav, till exempel funktionella krav och icke-funktionella krav. Funktionella krav är krav som beskriver hur systemet ska fungera, till exempel att det ska vara användarvänligt och säkert. Icke-funktionella krav är krav som beskriver andra egenskaper hos systemet, till exempel prestanda och tillgänglighet. Kravinsamlingen kan jämföras med andra kompetenser som är relaterade till systemutveckling och verksamhetsutveckling, till exempel kravhantering och kravanaly. Kravinsamlingen är en viktig del av båda dessa processer, men det finns också vissa skillnader. Kravhantering handlar främst om att hantera och följa upp krav under systemutvecklingsprocessen, medan kravanaly är en mer teknisk analys av kraven.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.