Vad är RUP?

Av: Maria Nilsson

RUP är en processramverk för utveckling av mjukvarusystem, som definierar en process för att hantera olika aspekter av systemutvecklingen. RUP används för att hantera komplexiteten i stora system och för att säkerställa att systemen uppfyller kraven från användarna. RUP innehåller ett antal olika processsteg, som alla syftar till att hantera olika aspekter av systemutvecklingen. Processstegen i RUP är: Inledande analys: I denna fas av processen gör man en grundläggande analys av det system som ska utvecklas. Man identifierar de olika komponenterna i systemet och hur de interagerar med varandra. Man gör också en analys av de krav som ställs på systemet och hur dessa krav kan uppfyllas. Planering: I denna fas av processen planerar man hur systemet ska utvecklas. Man identifierar de olika aktiviteterna som ska genomföras för att utveckla systemet och planerar hur dessa aktiviteter ska gå till. Man planerar också vilka resurser som krävs för att genomföra aktiviteterna och hur dessa resurser ska användas. Utveckling: I denna fas av processen utvecklar man systemet. Man skriver koden för systemet och testar denna kod för att säkerställa att den fungerar som den ska. Man gör också olika typer av analyser av systemet för att säkerställa att det uppfyller kraven från användarna. Drift och underhåll: I denna fas av processen ser man till att systemet fungerar som det ska. Man hanterar fel och problem som uppstår i systemet och gör ändringar i systemet för att förbättra dess funktion. Man gör också regelbundna analyser av systemet för att säkerställa att det fortfarande uppfyller kraven från användarna.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.