Vad är Vulnerability Assessment?

Av: Maria Nilsson

Vulnerability assessment är en process för att identifiera, analysera och prioritera sårbarheter i ett system eller en nätverkskomponent. Processen innefattar vanligtvis en teknisk analys av systemet för att hitta sårbarheter, samt en bedömning av hur allvarliga dessa sårbarheter är. Vulnerability assessment-processen används ofta för att hitta sårbarheter i system innan de exploateras av en attacker, och är en viktig del av säkerhetsarbetet i förebyggande syfte. Processen kan också användas efter en attacker har genomförts, för att hitta sårbarheter som kan ha utnyttjats av attacker. Vulnerability assessment är en viktig kompetens inom säkerhetsområdet, och det finns flera olika verktyg och metoder för att genomföra en vulnerability assessment. En vanlig metod är att använda ett så kallat sårbarhetshanteringssystem, som hjälper till att hantera och spåra sårbarheter i ett system. Det finns också olika typer av sårbarhetshanteringssystem, både för företag och för privatpersoner. För företag finns det ofta mer avancerade system, medan för privatpersoner finns det enklare system. Vulnerability assessment är en komplex process, och det finns många olika aspekter att beakta. Processen kan dock sammanfattas i fyra huvudsakliga steg: 1. Identifiera sårbarheter 2. Analytiska sårbarheter 3. Prioritera sårbarheter 4. Hantera sårbarheter I det första steget identifierar man sårbarheter i systemet. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att göra en teknisk analys av systemet eller genom att göra en bedömning av hur allvarliga sårbarheterna är. I det andra steget analyserar man sårbarheterna för att se hur allvarliga de är. Detta görs vanligtvis genom att bedöma hur lätt sårbarheterna kan exploateras av en attacker. I det tredje steget prioriterar man sårbarheterna, både utifrån hur allvarliga de är och hur lätt de kan exploateras. Detta görs för att hitta de mest allvarliga sårbarheterna och för att se till att dessa sårbarheter hanteras på ett lämpligt sätt. I det fjärde och sista steget hanterar man sårbarheterna. Detta innebär att man vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga att sårbarheterna exploateras, till exempel genom att installera säkerhetspatchar eller genom att göra konfigurationsändringar.

Jobb: Se lediga jobb som kräver liknande kompetens

Se relaterade ämnen:

Skapa din anonyma profil och få erbjudanden från 800 techbolag

Få erbjudanden och ansök anonymt.

Registrera dig nu

Om Demando

Välkommen till Demando. Vi är Sveriges största plattform för techrekrytering – och finns till för alla er som skapar tech - från utvecklare till designers, projektledare eller säljare. Här finns över 30 000 registrerade techtalanger och 800 bolag redo att hitta sin perfekta match.